Монголбанк, “Тэнхлэг зууч” компанитай хамтран 2016 оны өнгөрсөн сарын “Орон сууцны үнийн индекс”-ийг тооцоолон, танилцууллаа. Энэхүү тооцоо судалгаанд тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин 4,657 орон сууцны үнийг хамруулсан болно.

2016 оны хоёрдугаар сард зах зээлд нийлүүлсэн шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн уналт үргэлжилсэн хэвээр байгаа бөгөөд орон сууцны дундаж үнэ өнгөрсөн оны мөн үеэс 10. хувиар буурчээ

З.Хуяг

http://www.newscom.mn/