2015-2016 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

 

Анги

Шалгалтын нэр

Шалгалт авах өдөр, эхлэх цаг

 

 

5-р анги

Байгаль шинжлэл

6-р сарын 2-нд 1300 цагт

 

Математик

5-р сарын 31-нд 1300 цагт

 

Монгол хэл

5-р сарын 26-нд 1300 цагт

 

9-р анги

Монгол хэл

5-р сарын 27-нд 1000 цагт

 

Нийгмийн ухаан

6-р сарын 2-нд 1000 цагт

 

Байгалийн ухаан

5-р сарын 31-нд 1000 цагт

 

Математик

5-р сарын 30-нд 1000 цагт

 

12-р анги

Гадаад хэл

5-р сарын 27-нд 1000 цагт

 

Сонгосон агуулга

5-р сарын 30-нд 1000 цагт

 

Математик

5-р сарын 26-нд 1000 цагт

 

Монгол хэл

5-р сарын 25-нд 1000 цагт