Монголын 5904 иргэн гадаадын хүнтэй гэр бүл болсон гэдэг судалгаа гарчээ. Энэхүү мэдээллийг Монгол Улсын иргэний харьяаллын тухай /шинэчилсэн найруулга/ болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх үеэр дурьдсан байна.

Хуулийн хэлэлцүүлгийн үеэр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан "1998 оноос хойш Монгол Улсын 5904 иргэн гадаадын хүнтэй гэр бүл болсон. Үүнээс 360 иргэн БНХАУ-ын иргэнтэй гэр бүл болсон судалгаа байна" гэдгийг онцолжээ.

Н.Чимэг