Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар Вэб сайт яг одоогийн байдлаар хакердуулан ийм байдалтай байна. Хэдийгээр сайтыг хакердсан нь зарим нэг хүнд төдийлөн сонирхол татахуйц сэдэв байж болох ч цаагуураа энэ бол манай улсын аюулгүй байдалд тун сөрөг нөлөөтэй.

Тус газар нь Монгол улсын стандарт хэмжил зйүн талаар олон арван pdf файлууд байршуулсан байсан ба энэхүү материалыг гадны хэн нэгэн хулгайлан эсрэгээр хэрэглэх боломжтойг энэ явдал харуулж байна. Энэхүү вэбийг хоер жилийн өмнө RSBY_ENGEL гэх нөхөр deface хуудсаа байршуулсан одоо хүртэл байгаа нь харамсалтай.
http://www.estandard.gov.mn/filebase/