Азея Кавсын өмсгөлтэй эхний тоглолтоо сэлгээнээс хийж 18 минутанд 17 оноо 3 дамжуулалт өглөө.