Хууль бусаар барилга барьж байсан газар хууль цагдаагийнхан шалгалт хийхийг эсэргүүцэн маргаан гарах үеэр нэгэн хужаа ажилчин  малтуураар цагдаагийн ажилтныг нам цохив