Хилээр нэвтрүүлэх хориотой бараа бүтээгдэхүүнийг  зарим хүн нууж гаргахыг завддаг. Харин энэ нь тэр бүр амжилт олдоггүй бөгөөд үүний жишээг хүргэж байна.