Энэ сарын 20-ны өдөр Германы Лиепенд  20 тонн загас тээвэрлэж явсан машин осолдсон байна.