Зураг дээрх бүсгүй нүүр будалт хийлгэсний дараа ийм өөрчлөлт орно гэж та төсөөлж байв уу

Харин нүүр будалтын дараа ингэж өөрчлөгдөв