Охидын хувьд хамгийн гоё дээрээ тавьсан зургуудаа инстаграмдаа оруулдаг бөгөөд тэд харин бодит байдал дээрээ ингэж л байдаг л гэнэ.