Бүсгүйчүүд хувцастай байхдаа болон хувцасгүй байхдаа өөр харагддаг ажээ. Жишээг нь дараах зургуудаас үзнэ үү.