Зураач Яояо Ма Ван Ас нохой хүний хамгийн сайн найз, дэмжигч гэдгийг өөрийнхөө бүтээлүүдээр илтгэхийг хүссэн байна. Нохойтой хүмүүс л ойлгох Яояо Ма Ван Асын бүтээлээс хүргэж байна.