Үндэсний тэргүүлэгч үйлдвэр "Сүү" хувьцаат компаний үйлдвэрлэн гаргадаг зайрмагнаас "Гайка" буюу боолт гарч иржээ. Худалдан авалт хийсэн хэрэглэгч энэ тухай мэдээллэсэн байна.