Эрчүүдийн эрхтэн хөхөгч дэлхийн хамгийн анхны автомат төхөөрөмжийг бүтээж, үүнд Autoblow AI гэх өгчээ. Энэхүү автомат роботын санах ойд эрхтэн хөхөж буй 108 цагийн дүрс бичлэгийг суулган үйлдэлийн дагуу ажиллах гэнэ. Одоогоор уг бүтээгдэхүүнийг 130 баксаар худалдахаар төлөвлөж байна.