Шинэ Зеландын Эндрью Ланчестер гэх залуугийн мэргэжил нь амьтныг чихмэл урлаач. Харин тэрээр мэргэжлээ улам этгээд болгон гараас нь гарч байгаа зүйл нь ч этгээд сонин болжээ.

Энэ бүтээлүүд  өөрт нь таалагддаг байж болох ч бусад хүмүүст тийм ч таатай харагдахгүй л болов уу.