Нугасны муухай дэгдээхэй хэмээх хүүхдийн зохиолыг мэдэх хүн олон байх. Харин энэ зураг дээрх охин багадаа нугасны муухай дэгдээхэй байжээ. Харин одоо .....

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*