Холоос харахад унаж байгаа навч шиг харагдаж энэ дүр зураг бол  эрвээхэйн нүүдэл ажээ.