Монголын №1 дата оператор СКАЙтел компани хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдэдээ зориулан хамгийн таатай нөхцөлтэй 3G ба 4G LTE сүлжээнд ашиглах дата багцыг шинэчлэн гаргалаа.

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид үндсэн багцын дата дээрээ нэмэлт дата багц авах боломжтой.

https://www.skytel.mn/uploads/images/husnegt-5.jpg

Нэмэлт багц идэвхжүүлэх

Дараах нэмэлт багцуудаас сонгон харгалзах түлхүүр үгийг 123 тусгай дугаарт илгээж, идэвхжүүлэх боломжтой.

https://www.skytel.mn/uploads/images/husnegt-4.jpg

Санамж:

  • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан.
  • Дата багц нь хэрэглэгчийн байршлаас хамааран 3G болон 4G LTE сүлжээнд ажиллана.
  • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
  • Багц дуусахад ахин хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ээс авна уу.

https://www.skytel.mn/uploads/images/databagtsuud_640x640.jpg