Швейцарьт нэгэн гайхалтай кино театр нээгдсэн байна. Зургуудаас нь хүргэж байна.