Хамгийн сүүлийн үеийн технологи дээр суурилсан камер бүхий  HUAWEI Р30, P30 lite болон Y7 2019 гар утаснуудыг бэлнээр урамшуулалтай үнээр эсвэл хүүгүй лизингийн онцгой нөхцөлөөр  худалдан авах боломжтой боллоо. Урамшуулалт хөтөлбөр 06/16-г дуустал зөвхөн СКАЙтелийн салбаруудаар зарлагдаж байна. 

БЭЛЭН МӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ

Монголдоо багцын хэрэглэгчид болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний үнэнч хэрэглэгчид дараах болзлыг хангаснаар урамшуулалт үнээр гар утастай болох боломжтой.

Санамж:

  • Бэлнээр худалдан авалт хийж буй бүх операторын хэрэглэгчдэд дээрх нөхцөл хамаарна.
  • Дээрх урамшуулалт үнээр худалдан авсан хэрэглэгч МОНГОЛдоо үйлчилгээний дурын багцаас сонгон 12 сарын гэрээ байгуулна

Бэлэн мөнгөөр хүссэн утсаа авах боломж хараахан бүрдээгүй байгаа бол үндсэн болон онцгой  лизингийн нөхцөлийг бид танд санал болгож байна.

Санамж:

  • Шалгуур хангасан Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид авах боломжтой.
  • Бусад багцын хэрэглэгчид Монголдоо үйлчилгээнд шилжиж лизингийн үйлчилгээнд хамрагдах  боломжтой.

Санамж:

  • Дараа төлбөрт Монголдоо 30 болон түүнээс дээш багцын хэрэглэгчид  хамрагдах боломжтой.
  • Шалгуур хангасан бусад багцын хэрэглэгчид Монголдоо 30 болон түүнээс дээш багцад шилжиж дээрх нөхцөлөөр лизинг авна.