Цахим орчинд бэлэн гоймонгоор гэрийн эд хогшил, тавилга засдаг хятад залуугийн бичлэг ихээхэн олны анхаарал татаж байгаа аж. Тэрбээр эвдэрсэн эд зүйлийг нөхөхдөө бидний сайн мэдэх бэлэн гоймонг ашиглан сэргээн засвар хийдэг байна.