Марвелын киноны баатруудын дүрийг бүтээсэн эрэгтэй жүжигчид биеэ ингэж хөгжүүлсэн байна. Дүрд тоглохын өмнө болон одоогийн байдлыг нь харьцуулан хүргэж байна.