Нуруун дээрээ бүтэн шивээс хийлгэнэ гэдэг асар их тэвчээр юм. Харин нуруун дээрээ авьяаслаг шивээсчинээр шивээс хийлгэх нь нэр төрийн хэрэг юм. Тэгвэл нуруун дээрээ гайхалтай зураг бүхий шивээснүүдээс хүргэж байна.