Энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас гаргажээ.

Хуваарийн дагуу хүүхдийн мөнгийг зургаадугаар сарын 20-ноос олгоно. Насны хишгийг зургаадугаар сарын 23-нд, нийгмийн халамжийн тэтгэвэрийг зургаадугаар сарын 15, 23-нд олгох аж. Харин ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламжийг зургаадугаар сарын 15, 23-наас олгохоор байна.