Ирэх сарын нэгнээс цалин тэтгэвэр нэмж, хүүхдийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгохыг Засгийн газраас мэдээлсэн. Ингэхдээ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой журамд өөрчлөлт оруулах юм байна.

Хүүхдийн мөнгөнөөс хасагдсан эцэг эхчүүдэд мөнгийг нөхөж олгохдоо аль болох хүндрэл чирэгдэлгүй байхаар зохицуулалт хийж, журманд өөрчлөлт оруулах юм.

Сангийн сайд Б.Жавхлан: Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгоно.

Өнгөрсөн зургаан сарын хугацааг нөхөж олгоход 167.2 тэрбум төгрөг олгох бөгөөд 142.4 мянган хүүхэд хамрагдана гэх мэдээллийг өгсөн юм. Энэ онд хүүхдийн мөнгөнд 1,283.5 мянган хүүхэд хамрагдах бөгөөд 2023 оны долоодугаар сарын 01-ний өдрөөс хүүхдийн мөнгийг бүх хүүхдэд олгох юм