Иракт Вади аль-Салам хэмээх оршуулгын газар 1400 жилийн өмнө байгуулаглсан байна. Уг оршуулгын газар дэлхийн хамгийн том оршуулгын газар ажээ.