Дүүрэг,  сумын  ИТХ-ын сонгуулийн  санал хураалт 22:00 цагт дууслаа.  Хэсгийн хороод сонгуулийн дүн мэдээллийг өгдөг. Хэсгийн хороод ажлын тав хоногт сонгуулийн дүнг албан ёсоор танилцуулна. Одоогийн байдлаар сонгуулийн  урьдчилсан дүн гараад байна. Урьдчилсан дүнгээр МАН ялалт байгуулсан байна. Ингээд сонгуулийн дүнг дэлгэрэнгүй хүснэгт хэлбэрээр хүргэе.

Дүүргүүдийн урьдчилсан дүн


Аймгуудын урьдчилсан дүн