Тайван нөхөрсөг хэмээх шар нохой жилийн сар шиний урамшуулалт худалдаа “Сансар” сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараар эхэллээ. Эрхэм та 50,000 төгрөгнөөс дээш худалдан авалт хийгээд 25,000 хүртэлх онооны урамшуулал авах “ИХЭД АРВИЖИХ ОНОО” сар шинийн урамшуулалт худалдаанд амжиж хамрагдаарай.

Таны худалдан авалт 50,000 төгрөгнөөс дээш тохиолдолд 5 шатлал бүхий ихэд арвижах оноо таны Сансар Лояалти картанд орох болно.

  • 50.000-74.999 худалдан авалтанд 1.500 оноо
  • 75.000-99.999 худалдан авалтанд 3.000 оноо
  • 100.000-199.999 худалдан авалтанд 4.500 оноо
  • 200.000-349.999 худалдан авалтанд 10.000 оноо
  • 350.000 дээш худалдан авалтанд 25.000 оноо 

“ИХЭД АРВИЖИХ ОНОО” сар шинийн урамшуулалт худалдаа “Сансар” сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараар 02-р дугаар сарын 20-ныг дуустал үргэлжилнэ.

Сайхан бүхнийг сагсандаа дүүргэн лояалти картынхаа оноог ихэд арвижуулах боломжийг эрхэм хэрэглэгч танд олгож байна.

Сайхан бүхнийг сагсанд тань...