Монгол урдаг соёлын алдартнуудын эдгээр зургийг хараад та бүхэнд тайлбар бичих нь илүүц биз. Тэд залуу насандаа иймэрхүү л хүүхнүүд байжээ.