Зураг дээрх хүүхэн гүрвэл бариад үүнийгээ бүүр ийм болгоно гэж хэн мэдэх үү дээ. Хүнд ер нь идэхгүй зүйл гэж байхаа больжээ. й