Нэгэн сувилагч эмч өвчтөнд эмчилгээ хийж байхад ардуур нь дэггүйтэн өгзөгөө харуулж буй бичлэг хийснээ гар утаснаасаа алдаж хожим энэ нь интернэтээр таржээ. Харин энэхүү үйлдэлийнхээ төлөөсөнд сувилагч бүсгүй ажлаасаа халагдсан байна.