Энэ явдал Харяанагийн Меват дүүрэгт болжээ.

7 дугаар сарын 25-ны өдөр Аслу хэмээх ямааны эзэн тус дүүргийн цагдаагийн газарт ямааг нь Сакарак, Хадн, Жафар зэрэг бусад 5 эр хүчирхийлсэн хэмээн гомдол гаргажээ.

Энэхүү гомдлын дагуу алга болсон ямааг хайх явцад хээлтэй ямааг дээрхи 8 эр хүчирхийлсний улмаас нас барсан нь тогтоогджээ. Цагдаагийн газрын ажилтан Нагина Ражбир Сингхын хэргийг мөрдөн шалгаж байна гэжээ. 

Эх сурвалж: indiatoday

www.Seen.mn