Цагдаагийн ерөнхий газраас хүүхдийг цахим орчинд гэмт хэрэгт өртөж, хохирохоос сэргийлэх зорилгоор “Хар жагсаалт” хэмээх хуудсыг ажиллуулж эхэлсэн билээ.

Фэйсбүүк дэхь “Хар жагсаалт” хуудас өдгөө 15.600 гишүүнтэй болсон бөгөөд биеэ үнэлэх, амиа хорлох зэргийг сурталчилдаг цахим группуудыг илрүүлж фэйсбүүкэд мэдээлж байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар 33.856 гишүүнтэй “Санхүүгийн туслалцаа авна”, 14.190 гишүүнтэй “Санхүүгийн туслалцаа”, 4.408 элсэгчтэй “Санхүү өгнө” гэх хуудсуудыг хаалгаад байгаа ажээ.