Гэртээ сүлд модоо зассан уу? Цаана чинь зарим нэг нь сүлд модныхоо оройд юу юу залсан байна гээч?