Бурхан Халдун ууланд авиралт хийгээд буцахдаа цаг агаарын хүндрэлээс болж саатсан Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, түүнтэй хамт явсан хүмүүсийг эрж хайхад 14сая 445 мянган төгрөг зарлагджээ.