Энд сууж явсан хүмүүсийн хувь заяа нэг хүний гарт хэдэн хормыг өнгрөөлөө

 

 

Мөн энд бас 8 сарын 27нд хийсэн  нэг бичлэг байна