Эдийн засгийн өсөлт бие биеэсээ харилцан хамааралтайгаар өссөөр байгаа өнөө үед борлуулалтын үйл ажиллагаа худалдагч худалдан авагч хоорондын урт хугацааны хамтын ажиллаагаар дамжин явагдаж байна.

Борлуулагч хүн худалдан авагчидтайгаа нээлттэй харилцаж, тэдний хэрэгцээ шаардлага, хүсэл сонирхлынх нь талаар судлахын тулд тэдний үйл ажиллагааны хүрээнд нь нэвтэрч дараа нь сэтгэлд нь нийцсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх хэрэгтэй.

Борлуулагч ашиг олохын тулд борлуулалт хийдэг бол худалдан авагч тухайн бараа бүтээгдэхүүн ямар нэг байдлаар өөрт нь ашигтай гэж үзсэн үедээ худалдан авалт хийдэг. Борлуулагчдад борлуулалтын үйл явц дуусгавар болж байхад худалдан авагчдад дөнгөж эхэлж байдаг.

Тиймээс борлуулалтын компани худалдагч, худалдан авагч хоорондын уялдаа холбоог бий болгохын тулд байнгын идэвхижүүлэлт хийх нь чухал учраас борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг хэн бүхэнд зориулсан “МАСТЕР БОРЛУУЛАГЧ”сургалтын 2013 оны 3-р сарын 28-30 нд хичээллэх ангидаа элсэлт авч байна.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ 7011-1839, 7010-1839 УТСААР АВНА УУ