Эмэгтэй хүн уян хатан, зөөлөн байх ёстой шүү дээ. Тэгвэл уян хатан нь дэндсэн бүсгүйчүүдийн сунгалт хийж байгаа зургуудаас хүргэж байна.