Монголын топ 25 сургуулиуд ямар сургууль байдаг вэ?

Сургуулиудын элсэлт дөхөөд ирэхээр эх сурвалж нь тодорхойгүй, худал мэдээллүүд зарим сургуулиудын захиалгаар цацагддаг учир бид Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамнаас гаргадаг мэдээлэл дээр тулгуурлан үнэн бодит мэдээллийг хүргэхээр та бүхэндээ энэхүү мэдээллийг бэлтгэлээ.  2016 онд улсын хэмжээнд 450 сургуулийн 12-р ангийн төгсөлт хийгдсэнээс төрийн өмчийн 354, хувийн 87, их дээд сургуулийн дэргэдэх лицей 8 гэсэн сургуулиудад нийт 35983 сурагч ЭЕШ-г өгчээ. Эдгээр сургуулийн 131 сургууль нь 20-с цөөн тооны төгсөгчидтэй байгаа нь Боловсролын хуулийнд нэг анги дүүргэлтийн хэмжээ 20-24 хүүхэдтэй байхаар заасан ч бүхэлт бүтэн сургууль мөртлөө стандартаар заагдсан нэг ангийг ч бүрдүүлж чадахгүй байна. Мөн эдгээр сургуулиуд нь чанар хүүхдийн тоо харгалзахгүйгээр улсын төсөвөөс хувьсах зардал авч амь аргацаан боловсролын системийг унагаж байгааг анхаарах асуудлын нэг болсон нь харагдаж байна.

Энэхүү ерөнхий боловсролын сургуулиудын чансааг гаргахдаа 2016 оны ЭЕШ-н шалгалт өгсөн 20-с олон төгсөгчидтэй сургуулиудын нэгдсэн түүвэр (ЭЕШ-н тайлан 2016 он БСШУСЯамны БҮТ) хийж хичээл судлагдахууны математик-физик, англи хэлеорос хэл, түүх-нийгэм-газарзүй, хими-биологи, Монгол хэл-Монгол бичиг гэсэн багц хичээлүүдийн дундажыг үндэслэж Монгол улсын шилдэг 25-н ерөнхий боловсролын сургуулиудыг танилцуулж байна.

 

Шалгалт өгсөн сургачдын хичээл сонгосон үзүүлэлт

Математик – 29046 сурагч – 80,7%

Физик – 16645 сурагч – 43,4%

 

- Сүүлийн жилүүдэд уул уурхай, мэдээлэл технологи, банк санхүү, техникийн чигэлэлийн мэргэжилийн эрэлт хэрэгцээ илт өссөн.

- Голлох мэргэжилийн үндсэн суурь болсон, дагалдах шалгалт болдог.

Монгол хэл – 17945 сурагч – 49,9%

Нийгэм – 24261 – 67,4%

-Нийгмийн хүрээний хуульч эрхзүйч, сэтгэл зүйч, сэтгүүлч, багш гэх мэт хамгийн түгээмэл мэргэжлийн суурь шалгалт болдог

-Олон их дээд сургуулиудад энэ мэргэжлийн сул орон зай хангалттай байна гэж үзэж байна.

Англи хэл – 23273 сурагч – 64,7%

-Элсэлтийн шалгалтын зонхилох дагавар чухал шалгалтуудын нэг нь англи хэлний шалгалт юм.

Орос хэл – 1259 сурагч -3,5%

Газар зүй - 2595 сурагч – 7,2%

Монголын түүх – 1835 сурагч – 5,1%

-Энэ хичээлүүд нь нийгэмд өрсөлдөх боломжтой мэргэжлүүд нь хязгаарлагдмал

-Бусад мэргэжлийн хичээлүүдэд цөөхөн тоотойгоор дагавар шалгалт болдогоос улбаалан хүмүүсийн үнэлэмж халдлага жил ирэх тусам буурч байна.

 

Хими - 7721 сурагч– 21,4%

Биологи – 7316 сурагч – 20,3%

Эмч, технологич, эрүүл ахуйн чиглэлийн нарийн мэргэжлийн эмэгтэй суралцагчид зонхилох хэсгийг эзэлдэг.

 

Энэ удаагийн ЭЕШ-н оноог авч үзэх явцад орон нутгаас Өвөрхангай, Дорнод, Дархан уул аймгууд, Нийслэлийн дүүргүүдээс Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүдийн төгсөгчидийн амжилт өндөр байгаа нь харагдаж байна. Нийт судалгаанд дундаж оноо 500 байхад хэдэн сая төгрөгний өндөр төлбөртэй Гэгээрэл, Оюуны төв, Жаргалан зэрэг сургуулиуд нь энэ оноондоо хүрэхгүй байгаа нь анхааралдаа авах шаардлагтай харагдаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

ЭЕШ-2016-ын Шилдэг 25 сургууль

 

Сургуулийн нэр

Өмчийн хэлбэр

Хаяг байршил

Хичээл судлагдахууны багцын дундаж оноо

Элсэлтийн журам

Математик, физик

Монгол хэл, Монгол бичиг

Англи хэл, орос хэл

Түүх нийгэм, газар зүй

Хими, Биологи

Ерөнхий дундаж оноо

1

Сант сургууль /Хувийн/

УБ хот БЗД

716.5

615.5

651.5

684.5

663.5

666.3

 

 

2

Орчлон сургууль /хувийн/

УБ хот ХУД

681.5

574

681

594

679

641.9

 

 

3

Шинэ эхлэл сургууль улсын

УБ хот БГД

666.5

608

695.5

601

637.5

641.7

8-р анги төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна.

 

4

11-р сургууль улсын

УБ хот СБД

679

645

657

587

621

637.8

5-р анги төгсөгцдөөс сонгон шалгаруулна.

 

5

Монгол тэмүүлэл улсын

УБ хот ХУД

641

627

666

548

697.5

635.9

8-р анги төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна

 

6

Оюунлаг /хувийн/

УБ хот БЗД

644.5

603

637

650

577.5

622.4

 

 

7

Болор /хувийн/

УБ хот СБД

639.5

574.5

710.5

578

601

620.7

 

 

8

Шинэ-үе /хувийн/

УБ хот СБД

632.5

625

649

590.6

602

619.8

 

 

9

Шинэ монгол /хувийн/

УБ хот БЗД

629.5

627

618.5

569

620

612.8

6.9-р анги төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна.

 

10

Прогресс /хувийн/

Ховд аймаг

597.5

597

557

644.3

651.5

609.5

9-р анги төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна

 

11

Мон-турк /хувийн/

Дархан

629

540.5

611

628.3

629

607.6

8-р төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна

 

12

Шинэ-эрин улсын

УБ хот БГД

641

577

628.5

544

640.5

606.2

8-р төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна

 

13

3-р сургууль Монгол оросын хамтарсан сургууль

УБ хот СБД

616

601

667

571.5

568

604.7

 

 

14

Тольт /хувийн/

УБ хот СХД

563

577

596

576

672

596.8

 

 

15

Хархорин ГСЕБС улсын

Өвөрхангай аймаг

597.5

587

558

627.5

599.5

593.9

9-р төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулна

 

16

Олонлог /хувийн/

УБ хот ЧД

628.5

562.5

595

597

543

585.2

 

 

17

ГЁТЕ /хувийн/

УБ хот СБД

596

614.5

558

616.5

563

589.6

 

 

18

Мэргэд улсын

Өвөрхангай аймаг

604.5

613.5

508

621

597

588.8

 

 

19

Улиастай дэвшил улсын

Завхан аймаг

590.5

590.5

527

624

592.5

584.9

 

 

20

Эрдмийн ДЦС улсын

Хөвсгөл аймаг

589

574

554

611

601.5

585.9

 

 

21

93-р сургууль улсын

УБ хот БГД

586

605

600

489

624

580.8

 

 

22

4-р сургууль улсын

Дундговь аймаг

600

575

556.5

548

579.5

571.8

 

 

23

Цаст-Алтай ЦС улсын

Ховд ааймаг

564.5

561.5

525.5

613

601.5

57..2

 

 

24

1-р сургууль улсын

УБ хот СБД

595

551.5

581.5

548

572

569.6

 

 

25

СБ 2-р сургууль улсын

Сэлэнгэ аймаг

486

551.5

581.5

548

572

569.6

 

 

   

 Ямар хичээлээр аль сургууль тэргүүлж байна вэ?

Монгол хэл –Хэл бичиг суурь шалгалт

1

11-р сургууль

679

2

Шинэ эхлэл

666.5

3

Шинэ монгол

627

4

Монгол тэмүүлэл

627

5

Шинэ үе

625

6

Сант

615

7

ГЁТЕ

614.5

8

Мэргэд

613.5

9

93-р сургууль

605

10

Оюунлаг

603

 

Математик- Физик

         1

Сант УБ хот СБД

716.5

2

Орчлон Уб хот ХУД

681.5

3

11-р сургууль

679

4

Шинэ эхлэл

665

5

Оюунлаг

644.5

6

Монгол тэмүүлэл

641

7

Шинэ эрин

641

8

Болор

639.5

9

Төгс дэлгэрэх

634

10

Шинэ-үе

632.5

 

Англи хэл- Орос хэл

1

Болор

710

2

Шинэ эхлэл

695.5

3

Орчлон

681

4

МОХ 3-р сургууль

667

5

Монгол тэмүүлэл

666

6

11-р сургууль

657

7

Сант

651.5

8

Оюунлаг

637

9

Шинэ үе

636

10

Шинэ эрин

628.5

 

Түүх- Нийгэм- Газар-зүй

1

Сант

684.5

2

Оюунлаг

650

3

Прогресс

644.3

4

Мон-турк

628

5

Хархорин ГС

627.5

6

Улиастай дэвшил

624

7

Мэргэд

621

8

Гёте

616.5

9

Хантайшир

614

10

Цаст-Алтай

613

                                 

 

Хими- биологи

1

Монгол тэмүүлэл

697.5

2

Орчлон

679

3

Тольт

672

4

Сант

663.2

5

Прогресс

621.5

6

СБ 2-р сургууль

644.5

7

Шинэ эрин

640.5

8

Шинэ эхлэл

637.5

9

Мон Турк

629

10

93-р сургууль

624

 

 

 

 

Эх сурвалж: БСШУСЯам