Энэ сарын 20-ноос эхлэн 11 дүгээр сарын сарын мөнгийг олгож эхэлсэн байна. Шинэ төрсөн хүүхдийнхээ мөнгийг авахын тулд эх, эцэг нь өөрт ойрхон дурын арилжааны банкинд очиж өргөдлийн маягтыг бөглөн, данс нээлгүүлэн хүүхдийн мөнгөө авах боломжтой.  Өргөдөл өгсөн сараас нь мөнгийг  тооцон олгох юм байна.