Төмөр Замын Сүйрэл Эдийн Засгийн шаталсан сүйрэл дагуулах аюултай

Одоогоос 5 жилийн өмнө Монголын төмөр замтай холбоотой санаа зовоосон асуудлаар мааш дэлгэрэнгүй презентаци бэлтгэж билээ.

Тэр үед өнөөгийн Ерөнхийлөгч маань Зам тээврийн сайд байсан юмдаг. Тэрхүү танилцуулгад орсон 5 слайдыг нийтийн хүртээл болгож байна.

Таван жилийн өмнө уг танилцуулгаараа Монгол, Оросын хамтарсан УБТЗ нийгэмлэгийн төмөр зам  дээр техникийн сүйрэл учрахаар нөхцөл байдал бий болсон байна, төмөр зам гэж яримаар байгаа бол юуны өмнө УБТЗ-аа анхаарахгүй бол болохгүй болжээ гэсэн анхааруулга өгсөн юм.   Харамсалтай нь оюун ухаанаараа түрүүлж ойлгоогүй аюулын харанга  өнөөдөр бодит үйл явдал болжээ. Хүний амь сүйдээгүй нь яамай даа. Гэвч болсон үйл явдал болон цаашид болж мэдэх үйл явдлыг дээр доор гэхгүй хаана хаанаа зөв ойлгоход дараахь слайдууд тус болж мэдэх юм.

 

Оросын стандартаар манай төмөр зам нэлээд доод ангилалд хамаарна.

Р-43, 50, 65 нь рельсийн даацыг харуулж буй үзүүлэлт

 

Төмөр бетон байгууламжуудын  байдал
 

 

Төмөр замын сүлжээ байгуулсан улс оронд осол гарахад тээвэрлэлтийн нөөц маршрут байдаг. Манайд тийм нөхцөл байдал байхгүй тул УБТЗ ослоос 100 хувь хараат гэж үнэлэхэд хүргэсэн

Төмөр замын асуудал хариуцсан сайд нар Алсын хараагүй явжээ.

М.Энхсайхан

Эх сурвалж: http://paxmongolica.org/2018/05/17/тз-сүйрэл-эз-ийн-шаталсан-сүйрэл-дагуу/