Нью Йорк хотын метро цүнхэнд багтдаг "Цүнхний" нохойноос бусад нохойнуудыг метрогоор зорчихыг хоригложээ.