Төсөөлөл бодит байдал хоёр эрс тэс байдаг ажээ. Үүний баталгаа болсон жишээнүүдээс хүргэж байна.