Амралтын энэ өдөрт тань зориулан сэтгэл сэргээж,нүд баясгах гайхалтай гэрэл зургуудаас хүргэж байна.