Нуур ус бараадан усны хувцастай зургаа авахуулсан бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.