Нийслэлийн хэмжээнд хийсэн үерийн эрсдэлийн үнэлгээгээр эрсдэлийн индекс 10.6 буюу маш их гэдэг дүгнэлт гарсан байна.

Мөн дүүргүүдийн үерийн эрсдэлийн индексийн дундаж 8.1 буюу маш их гэж гарчээ.  Тодруулбал, Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн хувьд хамгийн өндөр эрсдэлтэйд тооцогдож байна.

Нийслэлийн хэмжээнд үерт өртөх байдлын үнэлгээгээр 25 мянга орчим хүн ам өртөх магадлалтай гэсэн дүгнэлт гарчээ.