Ирландын иргэн эхдээ гологдсон хоёр гаврыг хээр орхиж чадаагүй тул өргөж аван тэжээдэг ажээ.