MGL token гэх цахим арилжааны талаар MGL Token компанийн маркентинг хариуцсан Т.Ганзамын ярилцлагыг хүргэж байна.