ОХУ-д нэгэн иргэн эх орны сүү худалдан авсан нь дотроо ийм нэмэгдэлтэй байжээ.