Эзэгтэй нарт хэрэгтэй гал тогооны сонирхолтой хэрэгсэлүүд